长恨歌拼音

长恨歌朗读

chánghèn--bái

hànhuángzhòngqīngguó,duōniánqiú.
yángjiāyǒuchūchángchéng,yǎngzàishēnguīrénwèishí.
tiānshēngzhìnàn,zhāoxuǎnzàijūnwáng.
huímóuxiàobǎimèishēng,liùgōngfěndàiyán.
chūnhánhuáqīngchí,wēnquánshuǐhuáníngzhī.
shìérjiāo,shǐshìxīnchéngēnshí.
yúnbìnhuāyánjīnyáo,róngzhàngnuǎnchūnxiāo.
chūnxiāoduǎngāo,cóngjūnwángzǎocháo.
chénghuānshìyànxiánxiá,chūncóngchūnyóuzhuān.
hòugōngjiāsānqiānrén,sānqiānchǒngàizàishēn.
jīnzhuāngchéngjiāoshì,lóuyànzuìchūn.
mèixiōngjiēliè,liánguāngcǎishēngmén.
suìlìngtiānxiàxīn,zhòngshēngnánzhòngshēng.
gōnggāochùqīngyún,xiānfēngpiāochǔchùwén.
huǎnmànníngzhú,jǐnjūnwángkàn.
yángdònglái,jīngcháng.
jiǔzhòngchéngquèyānchénshēng,qiānshèngwàn西nánxíng.
cuìhuáyáoyáoxíngzhǐ,西chūdōuménbǎi.
liùjūnnài,wǎnzhuǎnéméiqián.
huādiànwěirénshōu,cuìqiàojīnquèsāotóu.
jūnwángyǎnmiànjiù,huíkànxuèlèixiāngliú.
huángāisǎnmànfēngxiāosuǒ,yúnzhànyíngdēngjiàn.
éméishānxiàshǎorénxíng,jīngguāngbáo.
shǔjiāngshuǐshǔshānqīng,shèngzhǔzhāozhāoqíng.
xínggōngjiànyuèshāngxīn,wénlíngchángduànshēng.
tiānxuánzhuànhuílóng,dàochóuchúnéng.
wéixiàzhōng,jiànyánkōngchù.
jūnchénxiāngjǐnzhān,dōngwàngménxìnguī.
guīláichíyuànjiējiù,tàiróngwèiyāngliǔ.
róngmiànliǔméi,duìlèichuí.
chūnfēngtáohuākāi,qiūtóngluòshí.
西gōngnánnèiduōqiūcǎo,luòmǎnjiēhóngsǎo.
yuánbáixīn,jiāofángājiānqīngélǎo.
殿diànyíngfēiqiǎorán,dēngtiāojǐnwèichéngmián.
chíchízhōngchūcháng,gěnggěngxīngshǔtiān.
yuānyānglěngshuānghuázhòng,fěicuìqīnhánshuígòng.
yōuyōushēngbiéjīngnián,húncéngláimèng.
línqióngdàoshì鸿hóngdōu,néngjīngchéngzhìhún.
wèigǎnjūnwángzhǎnzhuǎn,suìjiàofāngshìyīnqín.
páikōngbēndiàn,shēngtiānqiúzhībiàn.
shàngqióngxiàhuángquán,liǎngchùmángmángjiējiàn.
wénhǎishàngyǒuxiānshān,shānzàipiǎomiǎojiān.
lóulínglóngyún,zhōngchuòyuēduōxiān.
zhōngyǒuréntàizhēn,xuěhuāmàocēnshì.
jīnquē西xiāngkòujiōng,zhuǎnjiàoxiǎobàoshuāngchéng.
wéndàohànjiātiān使shǐ,jiǔhuázhàngmènghúnjīng.
lǎntuīzhěnpáihuái,zhūyínpíngkāi.
yúnbìnbànpiānxīnshuìjiào,huāguānzhěngxiàtánglái.
fēngchuīxiānmèipiāopiāo,yóushìcháng.
rónglèilángān,huāzhīchūndài.
hánqíngníngxièjūnwáng,biéyīnróngliǎngmiǎománg.
zhāoyáng殿diànēnàijué,péngláigōngzhōngyuèzhǎng.
huítóuxiàwàngrénhuánchù,jiànchángānjiànchén.
wéijiāngjiùbiǎoshēnqíng,diànjīnchāijiāng.
chāiliúshàn,chāibāihuángjīnfēndiàn.
dànjiàoxīnshìjīndiànjiān,tiānshàngrénjiānhuìxiāngjiàn.
línbiéyīnqínzhòng,zhōngyǒushìliǎngxīnzhī.
yuèchángshēng殿diàn,bànrénshí.
zàitiānyuànzuòniǎo,zàiyuànwèiliánzhī.
tiānchángjiǔyǒushíjǐn,hènmiánmiánjué.

长恨歌拼音版,长恨歌注音版长恨歌翻译,,出自白居易的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-11.html

TOP