正气歌拼音

正气歌朗读

zhèng--wéntiānxiáng

qiúběitíng,zuòshì.shì广guǎngchǐ,shēnxún.dānfēixiǎo,báijiānduǎnzhǎi,xiàéryōuàn.dāngxià,zhūcuìrán:lǎo,dòngchuáng,shíwèishuǐ;bàncháo,zhēngōulán,shíwèi;zhàqíngbào,fēngdàosāi,shíwèi;yányīnxīncuàn,zhùzhǎngyánnüè,shíwèihuǒ;cāngdùn,chénchénrén,shíwèi;piánjiān,xīngsāohàngòu,shíwéirén;huòqīnghùnhuòhuǐshīhuòshǔ,èchū,shíwèihuì.diéshìshù,dāngzhīzhěxiānwéi.érchánruò,yǎngjiān,èrnián,xìngéryàng,shìdàiyǒuyǎngzhìráněr.ránānzhīsuǒyǎngzāi?mèngyuē:「shànyǎnghàoránzhī.」yǒu,yǒu,,huànyān!kuànghàoránzhě,nǎitiānzhīzhèng,zuòzhèngshǒu.
tiān#yǒuzhèng,ránliúxíng.xiàwèiyuè,shàngwèixīng.
#rényuēhàorán,pèisāicāngmíng.huángdāngqīng,hánmíngtíng.
shí#qióngjiénǎijiàn,chuídānqīng.zàitàishǐjiǎn,zàijìndǒng.
zài#qínzhāngliángchuí,zàihànjié.wèiyánjiāngjūntóu,wèishìzhōngxuè.
wèi#zhāngsuīyángchǐ,齿wèiyánchángshānshé.huòwèiliáodōngmào,qīngcāobīngxuě.
huò#wèichūshībiǎo,guǐshénzhuàngliè.huòwèijiāng,kāngkǎitūnjié.
huò#wèizéi,shùtóuliè.shìsuǒpáng,lǐnlièwàncún.
dāng#guànyuè,shēngānlùn.wéilài,tiānzhùlàizūn.
sān#gāngshímìng,dàowèizhīgēn.jiēgòuyángjiǔ,shí.
chǔ#qiúyīngguān,chuánchēsòngqióngběi.dǐnghuògān,qiúzhī.
yīn#fángtiánguǐhuǒ,chūnyuàntiānhēi.niútóngzào,fènghuángshí.
#zhāoméng,fēnzuògōuzhōng.zàihánshǔ,bǎi.
jiē#zāichǎng,wèiānguó.yǒumóuqiǎo,yīnyángnéngzéi.
#gěnggěngzài,yǎngshìyúnbái.yōuyōuxīnbēi,cāngtiānyǒu.
zhé#rényuǎn,diǎnxíngzài.fēngyánzhǎnshū,dàozhàoyán.

正气歌拼音版,正气歌注音版正气歌翻译,,出自文天祥的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-158.html

TOP