伍拏罕元帅斩新李行拼音

hǎnyuánshuàizhǎnxīnxíng--míng

zhōngyuánèshàochēngxīn,chǐzhǎngyǒng.
tiěqiāngzhàngèrgǔnyínlóng,báimiànzhuīqiān.
gōngzhōujiéxiàngǎnyīng,yánghúntuōmànyīng.
qīngchēzhuàngshìsānshíliǎng,zhànwèichéntúnwèiyíng.
殿diànqiánjiāngjūngǎn,línérgānshòu.
liǔlíndàoshàngqíngbǎochē,shùduībiānzházhān.
lǎoshuài西nánlái,tóuguàsānzhūpái.
qiúléishītài,bǎodāoxiùkuīshēngāi.
zhōngshūshīxiāng,yuànjièchángyīngsānbǎizhàng.
shēngxiōngkuíxiànzhìzūn,使shǐcháotíngmíngjiàng.
xiāngchénzòumínggōng,yīntiānjiùcōng.
qīnjūnbǎibèiliǎng,cǎijǐnchūdōnghuádōng.
yìnggōngèrshí,chángzǒu涿zhuōchéngxià.
gāngshùzhebīng,liǎngzhènxiāngdāng.
wānwāngōngshāobàotuányuè,diǎndiǎnqiāngjiānfēixuě.
shénzhuīwèisuíbái,zéizhúqīngpíngquē.
píngyuánbàojiéguī,tiāngǒuyǒushēngliúzuòxuè.

伍拏罕元帅斩新李行拼音版,伍拏罕元帅斩新李行注音版,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-4067.html

TOP