徐州洪苏墨亭书坡老石刻后(有序)拼音

zhōuhóngtíngshūlǎoshíhòu(yǒu)--dōngyáng

"jùnshǒushìshānrénzhāngtiānshīsēngdàoqiányuèzhōngyóu"míngshíliù
,zàizhōubǎihóngànshí,shíbànshuǐ,shuǐluòzhéyǐnyǐnjiànshājiān,
gāoshīrénnéngshí,érshíxiǎnjué,yòufēishìdàisuǒxiáxúnyuèzhě,
shìchuányān.
chénghuàrénchén,guò,fàngzhōuhóngxià,wèixiǎnànxíng,ǒujiàn,cháng
wèishīzhī.
yòuniángēng,xiǎnluójūnmíngzhòngxiàowénnánguī,gōngzhǔshìyǐn
tíngyòngshíhóngshì,yāozuòtíng,shíwèijūnsuǒzhì,zhìzhī
tíng.
yīnmíngzhòngshīyǐnjūn,liúzhītíngzhōng.
jiǔyuèwàng.
péngchéngchūzhōu,ànxíngbǎiguānhóngliú.
shǒuhuāngxiǎnkànshí,shàngyǒuwēngjiùshí.
shāchōngshuǐnièbǎinián,huàbànmièfēngshénquán.
xíngjiànsāntàn,nǎizàifēngchénjiān.
dōngcáoyǐnjūnzhēnhǎoshì,sǎochányánzáocāngcuì.
shānlíngzhùchóu,báizhūzhàopíng.
tínggāolóngzōng,dēngtángjiànjiànwēng.
shānrénzàiqiánsēngzàihòu,shàngpiānzhōuyóuyuèzhōng.
duānsòngtángzōng,shuǐchénbēigōng.
zhíjiāngtánxiàowèishì,shìbǎizhànzhēngháoxióng.
gāocáizhíjiéjīnshǎo,piànshíjiàqiānjīntóng.
yóuláidàijiàn,kuàngshì怀huáigāozōng.
píngjūnshùqiānběn,biàn使shǐhǎiyángqīngfēng.

徐州洪苏墨亭书坡老石刻后(有序)拼音版,徐州洪苏墨亭书坡老石刻后(有序)注音版,出自李东阳的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-4252.html

TOP