白沟河拼音

báigōu--wéntiānxiáng

shízhāngshū,tǒngbīngqínwáng.
dōngdōushǒu,léiqiānlónghuāng.
shìguòbáigōu,lièzhāng.
juéchuán,yǎngtiānèkēng.
qúnchénzǒngyǎnyǎn,chuítiānguāng.
shǐshí,juǎnwèiliáng.
shēngchén,shìxiāngwàng.
huánggòuyángdāo,tiānqiànmǎnfēihuáng.
yǐnbīngquèxià,pěngzhànglánkuáng.
chū使shǐ,chíjiéháizhōngláng.
liùfēinánhǎi,jīnyuèjiānghuánghuáng.
hòukōngwēixīn,chūshòujīngfāng.
shǔjìngwèi,shìshìcāng.
gōngyǒujié,kǎikāng.
jiānghuáifēn,tóucāngláng.
cānglángquèshòu,zhōngyuánxíngcháng.
chūdēngxiànggōng,lǎnliúbāng.
shè,huíshǒusōnghéng.
xiàchēliángmén,shàngzhǐlóusāng.
dàixīngshuǐ,cǎndàntiānwēimáng.
xíngrénwéiyán,sòngliáofēnjiāng.
xuánzhīgōngchù,wèigōngchūpāng.
hènchíshùchú,páihuáiguāndàobàng.
háizàiyàn,lièliètónggāncháng.
jīnwèigōngāi,hòuláishuíshāng.
tiānchuíyuè,rénwèiyúnwáng.
wéndàozhuì,bèizhōngtángtáng.

白沟河拼音版,白沟河注音版,出自文天祥的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-4365.html

TOP