蝶恋花(四首)拼音

diéliànhuā(shǒu)--zhuāng

chéngshàngxiéyángshù.
ménwàibānzhuī,jiànleháixiāng.
lēizhūbiānchǔzhù?
huítóujuétiānjiàng.
fēnghuāsàn.
xǐngfēnkāi,néngzhòng?
níngkuījūnjūn,duōxīnshìcóngjūn.
bǎizhàngyóuqiānbiéyuàn.
xíngdàoménqián,jiànwéilángmiàn.
dàihuíshēnchāizhàchàn,jìnqiánquèrénjiàn.
shǒucōngcōngnánjiǔliàn.
háirénzhī,dànnòngtuántuánshàn.
qiángfēnkāixīnànzhàn,guīshízhūyánbiàn.
绿shùyīnyīnqíngzhòu.
guòlecánchūn,hóngèshuíwéizhǔ?
wǎnzhuǎnhuāqínyōng,liánqiáncuòhuànjīnyīng.
huíshǒuxíngyúndòng.
dàojīnzhāo,háiqiáncháo.
bǎicǎoqiānhuāxiūkàn,xiāngzhǐyǒunóng.
cánmèngchūhuíxīnshuì.
bèidōngfēng,chuīshànghéngjiāng.
guīxiūànbo,guīláimèngnánzhòng.
yǐnyuēyáofēngchuāngwài绿.
línxíng,pínxiāngshǔ.
guòyǎnfānghuázhēntài,cóngjīnwàngduànhéng.

蝶恋花(四首)拼音版,蝶恋花(四首)注音版,出自庄棫的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词曲网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciqu.com/shiwen/pinyin-70357.html

TOP