惜誓

[] 贾谊

shì

niánlǎoérshuāisuìérfǎn

dēngcāngtiānérgāozhòngshānéryuǎn

guānjiāngzhīhǎizhīzhān

pānběiérhàngxièchōng

fēizhūniǎo使shǐxiānjiàtàizhīxiàng

cānglóngyòuqiúzuǒcānbáichěngérwèiyòufēi

jiànyuèwéigàizàihòuchē

chíyǎomíngzhīzhōngxiūkūnlúnzhī

qióngéryànyuàncóngróngshénmíng

shèdānshuǐérchíchěngyòuxiàzhīfēng

huángzhīzhīshānchuānzhī

zàitiānzhīhuánfāng

línzhōngguózhīzhòngréntuōhuíbiāoshàngyáng

nǎizhìshǎoyuánzhīchìsōngwángqiáojiēzàipáng

èrziyōngérdiàojūnyīnchēngqīngshāng

dànránérzhòngéráoxiáng

niànchángshēngérjiǔxiānfǎnzhīxiāng

huánghòushíérchùchīxiāoqúnérzhìzhī

shénlóngshīshuǐérwèilóuzhīsuǒcái

huángshénlóngyóukuàngxiánzhězhīféngluànshìzāi

寿shòurǎnrǎnérshuāichánhuíér

liúcóngérzhǐzhòngwǎngérjiǎozhí

huòtōuérgǒujìnhuòyǐnérshēncáng

chēngliángzhīshěntóngquángàiérjiùhéng

huòtuīérgǒurónghuòzhíyánzhīè

shāngchéngshìzhīchábìngrènmáowéisuǒ

fāngshìzhīyōuhūnxuànbáihēizhīměiè

fàngshānyuānzhīguīxiāngguìshí

méishùjiànérzhìhǎiláishùnzhìéryòngguó

bēirénrénzhījǐnjiéfǎnwèixiǎorénzhīsuǒzéi

gànzhōngjiànérpōuxīnbèiéryángkuáng

shuǐbèiliúéryuánjiégēnérzhǎng

fēizhòngnánshāngshēnzhīgōng

zāi

jiànluánfèngzhīgāoxiángnǎihuángzhī

xúnérhuízhōujiànshèngérhòuxià

shèngrénzhīshényuǎnzhuóshìércáng

使shǐlínéryòuquǎnyáng

小提示:贾谊的惜誓拼音读音来自AI,仅供参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

贾谊

贾谊

贾谊(前200~前168),汉族,洛阳(今河南省洛阳市东)人,字太傅。西汉初年著名的政论家、文学家。18岁即有才名,年轻时由河南郡守吴公推荐,20余岁被文帝召为...

贾谊的诗

查看更多

相关诗词