绮怀十六首

[] 黄景仁

原文 拼音版 背诵

怀huáishíliùshǒu

chǔchǔyāozhīzhǎngshàngqīngrénliánchùzuìfēnmíng

qiānwéizhàngnáncángyànbǎiwēiruísuǒqíng

zhūniǎochuāngqiánméipànjiāngchéng

gōuchūfàngchāichūduòxiāohúnshìshēng

miàoānxiéxuèshànxīnlíngyòngqiānchūhuàpíng

liǎnxiùchōuchéngxiánchuāngcànsuìdīngníng

jiānqúndòucǎochūnduōshìliùdànwèitíng

dejiǔlánrénsànhòugòngqiānzhūshùchūnxīng

xuánxuánchánglángxiùshítáichànyàoqiánlái

lánqiánlóngjǐngpànqiānhuí

duānzhèngróngchéngyóuliǎnzhàoxiāochénjiànnínghuī

láicónghuāchūnhánqiàojièyúnbànzhěnwēi

zhōngbiǎotánshímiànchūsānqiáopànxīn

liúhuángkànzhīhuíchángjǐnfēibáijiàolínruòwànshū

màntuōxīnjiāndòukòuguànchuányǐnxiào

jǐnjiāngzhízàiqīngtiānshàngpànduànliútóuchǐ

chóngniángménjiùxiāngwàngshēngxiǎoxiāngliánshāng

shūwèikāipínchóutuōfěnjìnduōhuàngēngshēngxiāng

绿zhūwǎngchóujiàjīnbàoyǒuláng

juéshuǐjīngliánxiàshǒupāochánzhùxīnzhuāng

xiǎoránbǎimèishēnglǎnpāojīndiàozhēng

xīnzhēn穿chuānjiùlèishìtáohuāniàngchéng

huìmiànshēngshūxiàobiéyánzhēnzhòngzèngshēng

shěnlángtànyāowéijiǎnrěnjiànqīngéjuésāixíng

sòngyún軿píngbiéróngchóumèngwèixīngsōng

xiānrénběizhúkōngníngpàntàisuìdōngfāngjuézōng

jiǎndiǎnxiānghuīcùnpāoyuējǐnqiānzhòng

gèngshuōpéngshānyuǎnjiǎopíngshān便biànféng

qīngyáoluòsuǒhànchuízhūyínlóngwàng

zhīliánqiánqīngzhìchùdīngxiāngànxiéshí

tōuyīngqíngxiānjuéwěnshuìérshìwèizhī

zèngdàozhōngshuāngjuànhòunéngzhòngdìngqíngshī

zhōngrénlánshìwēixūnxiāngháizhěnshàngwén

tuòdiǎnzháogāngbànzhǐ齿chǐhénqièjǐngdìngsānfēn

xīnqínqīngniǎokōngchuántiāoqiǎomíngjiūlàngxūn

wèiwènjiùshíqúnchǎshàngyuānyāngyìngshìwèiqún

róngshēngérshìāhóuchóuzhēnzhīchóu

yínyuántāngbǐngyánqiánjiàn仿fǎnglónghuáhuìyóu

jiěshàngchéngyínyuēzhǐhánxiūpínzhěngsāotóu

céngshízàizhōubié绿chéngyīnwànshìxiū

yōngshūchángshìpéngsēngbèishuānghuánhuànyīng

bànzhūshízhuànláishuífèidòusānshēng

tuánshànnánzhōngdàntuōqīng便biànshàngshēng

céngzuòrónghuágōngnèishìrénjiānkuàikǒngnánshèng

xiǎoyānduànshuǐchénjìngchuángbīngdiànbáoliángqīn

língfēihuànyuèjiāngguīhǎishàochuīfēngbànlín

xièjǐnlángāngchóudedecánqiúshuǐyīnyīn

wényuánshénjiānpínshénzhǐdiǎnzhēngqiúdiǎnqín

shēngniánlínglóngwànhènguīxiǎojìngzhōng

jūnyóuláinénghuàměirén便biànchénghóng

wángsūnxiāngcǎoniánnián绿ātáohuāhóng

wéndàochénglánshíèrshēnqīngyǒushuítóng

jīngqiūshuíniànshòuwéijiǔfēnghánnài

shuǐdiàocónglínyuànléishēngchēshìmèngzhōngguò

xūnfénnánjǐnqíngchànjiàoduō

cóngpiāopéngshíniánhòunéngzhòngduìjiù

huíhuāxiàzuòchuīxiāoyínhànhóngqiángwàngyáo

shìxīngchénfēizuówèishuífēngzhōngxiāo

chánmiánjǐnchōucánjiǎnwǎnzhuǎnxīnshānghòujiāo

sānniánshísānyuèliánbēijiǔcéngxiāo

kǎnxīngfángqiǎoránjiāngqiūzhěndāngyóuxiān

yǒuqínghàoyuèliányǐnglàixiánhuāzhàomián

jiéshùqiānhuáguīshǎozuòbǐngchúzhúzhōngnián

mángmángláichóuhǎikuàizhebiān

小提示:黄景仁的绮怀十六首拼音读音来自AI,仅供参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

黄景仁

黄景仁

黄景仁(1749~1783),清代诗人。字汉镛,一字仲则,号鹿菲子,阳湖(今江苏省常州市)人。四岁而孤,家境清贫,少年时即负诗名,为谋生计,曾四方奔波。一生怀才...

黄景仁的诗

查看更多

相关诗词

热门诗词